europa

(Dania, Holandia, Hiszpania, Włochy, Niemcy)